هم‌اکنون 3 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

ارائه مطالب

بررسی مطالب و موارد مورد بحث در دومین نشست تخصصی مهدویت
این جلسه که در تاریخ 95/12/18 با حضور آقای حسن زاده ، آقای اسماعیلی ، آقای درویشی ، آقای شیرزادی ، آقای جعفرزاده ، آقای مقدسی ، آقای یوسفی ، خانم فرد فانی و خانم حقارت ، در مرکز تخصصی مهدویت برگزار شد به بررسی مطالب مورد بحث دومین نشست تخصصی مهدویت پرداخته شد و حاضرین در جلسه پیشنهادات خود را جهت هر چه بهتر برگزاری این نشست ارائه دادند و همچنین موضوع سومین نشست تخصصی مهدویت با عنوان * ضرورت حکومت در عصر غیبت * با سخنرانی اقای حسن زاده در تاریخ 96/01/20 نیز تائید گردید.
آخرین ویرایش
در 1395/12/22 01:19

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366