هم‌اکنون 3 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

حمايت فرماندار و مديريت آموزش و پرورش شهرستان گراش از مسابقه كتاب خواني

حمايت فرماندار و مديريت آموزش و پرورش شهرستان گراش از مسابقه كتاب خواني
به گزارش روابط عمومي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج) از طرف فرماندار محترم شهرستان گراش جناب آقاي فرودي به 14 نفر از كارمندان محترم ادارات كه بيشترين نمره در آزمون مسابقه كتاب خواني ميثاق 3 كسب نمايند لوح تقدير اهدا خواهد شد. همچنين از طرف مدير آموزش و پرورش شهرستان گراش نيز به 3 نفر از كارمندان آموزش و پرورش كه بيشترين نمره را كسب نمايند لوح تقدير اهدا خواهد شد.
بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج) ضمن تشكر و قدرداني از فرماندارمحترم و مدير آموزش و پرورش انتظار دارد ساير مسئولين ادارات نيز در حمايت از اين حركت فرهنگي به نحو مقتضي از كارمندان تحت پوشش خويش تقدير نمايند.
دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!
آخرین ویرایش
در 1394/8/13 21:46

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366